Hjir kinne jim alle Treffers fine fanôf 2000 om nochris troch te sjen. It is wier de muoite wurdich! Alle jiergongen steane der no hielendal op. In stik of wat Treffers binne ek noch yn kleur te sjen. Mocht der iets net kloppe of ûntbrekke mail it dan nei aant@vv-sds.nl of willem@vv-sds.nl.