SDS JO10-2

Trainingstiden JO10-2:
Moandeis fan 17.00 – 18.00 (efter de sporthal)
Woansdeis fan 17.00 – 18.00 (keunstgers)

Margriet Rienstra

Lieder
Trainer

Gerrit Terpstra

Lieder

Hendrik Kuiper

Lieder
trainer