SDS JO14-1

Trainingstiden JO14-1:
Tiisdei fan 18.00 – 19.00 (keunstgers)
Tongersdei fan 19.00 – 20.00 (gers)

Wesley Hoitinga

Lieder/trainer

Rinse Joustra

Lieder/trainer
Trainer
voetbal

Nico de Vries

voetbal

Jorrit Boonstra

voetbal

Jay Dyon Boeldak

voetbal

Jesse Zijlstra