SDS JO9-1

SDS JO9-1

Trainingstiden JO9-1:
Moandeis fan 18.00 – 19.00 (keunstgers)
Woansdeis fan 18.00 – 19.00 (keunstgers)

Lieder
Lieder
Trainer
Trainer

Marrit van der Weij

Jildau Jellema

Auke Andries Veenstra

Renko Ynema