SDS 1 spile yn it seizoen 2020-2021 yn de tredde klasse A. Trainer is Douwe Posthuma.

It begjint wol, mar  einigt nei 4 wedstriden fanwege koroana.

Gjin promoasje en degradaasje yn dit seizoen.

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland).

Hast alle stikjes komme út it Friesch Dagblad, in inkele út de LC.