SDS 2 wint yn Heech; SDS 4 ûnderút yn Heech

Einstân 0-0

Lêste weppers

Woansdei 21 novimber

SDS-Ledengearkomst om 20.00 oere.
Kom allegear!

SDS League

SDSLeaguelogo

Oan-/ôfmelde lid/freon

Websjop

SDS klean te keap

Topfysio

SDS hat in gearwurking mei Topfysio.

 Wurd lid fan GEKE en stypje SDS!