Sneon wer in útgebreid ûnderling oefenprogramma....................sûnder publyk...

De keepersklinik wie o sa slagge!

SDS-League

pakt de wykpriis!

SDS en Korona

Sjoch hjir foar de Koronarigels(per 14/10)

 

SDS League

SDSLeaguelogo

Oan-/ôfmelde lid/freon

Websjop

SDS klean te keap

Topfysio

SDS hat in gearwurking mei Topfysio.

 Wurd lid fan GEKE en stypje SDS!