Sneon 14.30 oere: SDS 1 - Workum 1

It keunstgers is troch de snie ûnbespylber. Der kin tongersdei ek net traind wurde.

Lêste weppers

SDS-League

Sneon 9 febrewaris wer los!

Sneon 2 febrewaris

SDS 45+ op it OFK

SDS League

SDSLeaguelogo

Oan-/ôfmelde lid/freon

Websjop

SDS klean te keap

Topfysio

SDS hat in gearwurking mei Topfysio.

 Wurd lid fan GEKE en stypje SDS!