Gjin oefenwedstriden op gêrs oant 1 septimber yn de gemeente SWF...

SDS 2 ferliest mei 0-1 fan Leeuwarder Zwaluwen 2

Lêste weppers

Oant 1 septimber

gjin oefenwedstriden op gers yn de gemeente SWF

Kompetysje- en bekeryndielings ´18-´19

Binne allegear bekend!

Oefenprogramma SDS 1

Makkum, VVI en Foarút de tsjinstanners

SDS League

SDSLeaguelogo

Oan-/ôfmelde lid/freon

Websjop

SDS klean te keap

Topfysio

SDS hat in gearwurking mei Topfysio.

 Wurd lid fan GEKE en stypje SDS!