Wat in wille om yn âlde Treffers om te strúnen: https://vv-sds.nl/treffers-2000-2020/

Allegear sûn bliuwe en op nei seizoen 2020-2021!

SDS-League

bliuwt sa noch wol efkes koprinner!

SDS en sc Heerenveen

wurkje gear! Sjoch hjir.

 

De SDS-balpylder

It sjit moai op!

SDS League

SDSLeaguelogo

Oan-/ôfmelde lid/freon

Websjop

SDS klean te keap

Topfysio

SDS hat in gearwurking mei Topfysio.

 Wurd lid fan GEKE en stypje SDS!