Dizze wike de SDS-dropaksje! Foar mar 2 euries in pûde SDS-drop! En 3 foar 5 euries!

SDS 1 ferliest mei 0-2 fan Workum 1

Lêste weppers

Skiedsrjochter socht!

Sneon in wedstrydsje fluitsje?
Belje Enne; 06-29974138

SDS en Korona

Sjoch hjir foar de Koronarigels

 

In SDS-bidon

foar alle fuotballers en skiedsrjochters
fan SDS!

SDS League

SDSLeaguelogo

Oan-/ôfmelde lid/freon

Websjop

SDS klean te keap

Topfysio

SDS hat in gearwurking mei Topfysio.

 Wurd lid fan GEKE en stypje SDS!