SDS 3,4 en 5 slúte sneon it seizoen ôf!

SDS-League: Marten Faber kampioen mei 'Op nei de Top'!

Stypje SDS

troch in seizoenkaart fan sc Heerenveen
te keapjen of te ferlingen (sjoch hjir)

SDS 75 jier

2 & 3 septimber
grut feest!

SDS 75 jier

SDS-fuotbalplaatsjesaksje
by Jumbo-Kooistra yn Wommels!

SDS League

SDSLeaguelogo

Oan-/ôfmelde lid/freon

Websjop

SDS-tas

Topfysio

SDS hat in gearwurking mei Topfysio.

 Wurd lid fan GEKE en stypje SDS!