Sneon wurdt der wer balle troch de SDS-jeugd!

De O26 hat tongersdei foar it earst traind!

Doch ek mei oan de Poiesz-aksje

Fan 15 febrewaris
oant 11 april!

SDS en Korona

Sjoch hjir foar de Koronarigels
(per 23/1)

 

Keapje ek in SDS-paraplu

Foar mar 15 euries!

SDS League

SDSLeaguelogo

Oan-/ôfmelde lid/freon

Websjop

SDS klean te keap

Topfysio

SDS hat in gearwurking mei Topfysio.

 Wurd lid fan GEKE en stypje SDS!