Treffers 1970-1999

De kommende tiid pleatse wij de âlde treffers hjir, sadat jim dy noch in kear trochsjen kinne.

1978

net yn besit

net yn besit

1975

july

oktober

1972

nû  5 (helaas net yn besit)

nû 6 (helaas net yn besit)

1998

oktober

x

x

x

desimber

1980

febrewaris

april

net yn besit

1977

jannewaris

net yn besit

1974

nû 9 ( helaas net yn besit)

nû 10 (helaas net yn besit)

1971

oktober (nû 3)

nr 4 (helaas net yn besit)

1991

april  1         april 2

juny  1         

juny 2

septimber 

novimber

1973

april (nû 7)

nû 8 (helaas net yn besit)

1970

nû 1  (helaas net yn besit)

nû 2  (helaas net yn besit)