SDS 2

SDS 2

Trainingstiden B-seleksje:
Tiisdeis fan 19.00-20.15 (keunstgers)
Tongersdeis fan 19.00-20.15 (keunstgers)

Wedstriidprogramma 2018-2019:  sjoch hjir

Winterstopprogramma 2018-2019: sjoch hjir