SDS 2

SDS 2

Trainingstiden B-seleksje:
Tiisdeis fan 19.00-20.15 (keunstgers)
Tongersdeis fan 19.00-20.15 (keunstgers)

Wedstriidprogramma 2020-2021:  sjoch mei de tiid hjir

Haadsponser
Bouwbedrijf Bootsma

 

 

Rick Hendriks

Leider

Frou Kooistra

Woskfrou