Fuotbalferiening SDS is oprjochte op 10 augustus 1947.

It earste jubileum dat fierd is, wie nei 25 jier: yn de simmer fan 1972

It twadde jubileum dat fierd is, wie mei 45 jier op 22 maaie 1992

It tredde jubileum dat fierd is, wie nei 50 jier: yn de simmer fan 1997

It fjirde  jubileum dat fierd is, wie nei 60 jier: yn de simmer fan 2007

It fiifde jubileum dat fierd is , wie nei 75 jier yn de simmer fan 2022