Jubilea

Fuotbalferiening SDS is oprjochte op 10 augustus 1947.

It earste jubileum dat fierd is, wie nei 25 jier: yn de simmer fan 1972

It twadde jubileum dat fierd is, wie mei 45 jier op 22 maaie 1992

It tredde jubileum dat fierd is, wie nei 50 jier: yn de simmer fan 1997

It fjirde jubileum dat fierd wurde sil , is nei 75 jier bestean: de simmer fan 2022