Op 14 augustus 2007 bestie SDS 60 jier.

It jubileumfeest waard fierd op freed 24 en sneon 25 augustus 2007 mei ûnder oaren in wedstriid Wommels – Easterein, in clinic foar de jeugd fan sc Heerenveen, in mix toernooi en in barbekjoe /feestjûn mei Tjeerd Abma op gitaar.

Ta gelegenheid fan dit jubileum kaam der in jubileumtreffer út

Dy kinne jim hjir noch in kear besjen.

Jubileumtreffer SDS 60 jier