Evenementen in december 2022

ST SDS-Nijland JO15-1

Trainingstiden JO15-1:
Moandeis fan 19.00 – 20.00 (gers)
Woansdei fan 19.00 – 20.00 (keunstgers)

Lieder/trainer
Lieder/trainer
Trainer