ST SDS/Nijland JO15-1

SDS JO15-1

Trainingstiden JO15-1:
Moandeis fan 19.00 – 20.00 (keunstgers)
Woansdei fan 19.00 – 20.00 (keunstgers)

Tjep Keuken

Trainer/ Lieder