ST SDS-Nijland JO15-1

ST SDS-Nijland JO15-1

Trainingstiden JO15-1:
Moandeis fan 19.00 – 20.00 (gers)
Woansdei fan 19.00 – 20.00 (keunstgers)

Jappie de Boer

Lieder/trainer
Trainer

Rients Klein Swormink

Xavi van Geerenstein

Sven Hoekstra

Jelmer de Boer

Sikke van Kappeyne

Geert-Jan Diever

Tim van Hiel