Planning Skoalleseize

Klik op:

Planning Skoalleseize

foar in oersicht fan de aktiviteiten yn it ferieningsgebou.

Om in romte te reserveren kinne je kontakt opnimme mei Jacob Kooistra (j.g.kooistra@home.nl) o6-27196133