Weppers

26 maart 2023

SDS 1 – Makkum 1 yn byld

Henk Bootsma makke wer hiel wat foto’s tidens SDS 1 – Makkum 1. It rissultaat kinne jim hjir sjen. De pipillen fan de wike Imre Brouwer en Melle Wiersma stean der fansels ek op
24 maart 2023

Sneon 25-3-2023

Hawwe jim in ferslach, in (alvetal)foto of oars wat aardichs mail it nei aant@vv-sds.nl of willem@vv-sds.nl! Appe nei Aant mei ek 0655117582 09:00 SDS JO10-1 – Scharnegoutum’70 JO10-1 7-3 09:00 SDS JO9-2 – SC Franeker JO9-3 2-7 09:00 SDS JO8-2 – Oeverzwaluwen JO8-1 […]
24 maart 2023

Weppers freed 24-3-2023

SDS 1 – Makkum 1 Sa sjocht it der út mei de ûnderlinge prestaasjes sûnt 2008. At jim op it plaatsje klikke komme der noch mear jierren en sil Geert Hiemstra ek noch wol wat anekdoates witte. Mar rissultaten út […]
22 maart 2023

SDS-League: ‘FC Systeemplafond’ pakt de wykpriis!

‘FC Systeemplafond’ fan Jacob-Klaas Haitsma hat in topwike. Sy pakke de wykpriis mei 66 punten. Dat is krekt 2 mear as Bauke Sieswerda mei ‘Littens 1935’. Wat Jacob-Klaas oanbelanget dûbel priis. ‘FC Orthopedie’ en ”Team Hatseflatse’ dogge boppe-yn op ‘e […]
21 maart 2023

Jou dy no op foar it SDS-FIFA 2023-toernoai foar de jeugd oant en mei de JO13!

Op freed 31 maart is der in FIFA 2023 toernoai op de Playstation yn de kantine. Fanôf 17.00 oere is dit foar de SDS-jeugd fan de mini-league oant en mei de spilers fan de JO13. Der binne alderaardichste prizen te winnen […]
21 maart 2023

Weppers tiisdei 21-3-2023

SDS-ledengearkomst Sa ’t jim yn de nije Treffer lêze koenen is de SDS-ledengearkomst nije wike tongersdei 30 maart fanôf 20.30 oere. Alle SDS-leden binne fan herte wolkom. Sponserrin foar in pannakoai by SDS Op freed 7 april sil de jeugd […]
20 maart 2023

Freed 7 april sponserrin by sc Heerenveen foar in pannakoai by SDS

Op freedtemoarn 7 april organisearret sc Heerenveen in grutte sponserrin by it Abe-Lenstrastadion. As Sportief Partner fan sc Heerenveen mei de jeugd fan SDS oant en mei de JO11 hjir ek oan meidwaan. In unieke erfaring en de hiele opbringst […]
17 maart 2023

Sneon 18-3-2023

Eindelijk wer ris in fuotbalsneon, mar spitich genôch middeis neat yn Easterein. Hooplik is it nije wike better. Hawwe jim in ferslach, in (alvetal)foto of oars wat aardichs mail it nei aant@vv-sds.nl of willem@vv-sds.nl! Appe nei Aant mei ek 0655117582 […]
17 maart 2023

Weppers freed 17-3-2023

SDS 1 – Heeg 1  (14.30 oere) Sneon 29 oktober ferlear SDS 1 met dikke sifers fan Heeg 1. It is tiid foar revâns. Om 14.30 oere nimt SDS 1 it op tsjin de nûmer 6 fan de ranglist fan […]
15 maart 2023

SDS-League: ‘Overal-United’ pakt de wykpriis!

It is dizze wike ‘Overal United’ fan Sybrecht Overal en pake Willem Twijnstra dy ’t de wykpriis pakt mei mar leafst 69 punten. Sy bliuwe ‘Ewoud in HO97’ fan Ewoud Walda krekt ien puntsje foar. Boppeoan bliuwt it stuorke wikseljen […]