SDS 1 spile yn it seizoen 2013-2014 yn de tredde klasse A. Trainer is Jaap de Blaauw.

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle stikjes komme út de Ljouwerter Krante