Op 14 augustus 2022 bestiet SDS 75 jier.

It jubileumfeest  is fierd op freed 2 en sneon 3 septimber

Der wie in wedstriid âld SDS 1 – âld Nijland 1,

der wie in wedstriid fan 75 jeugdleden tsjin de 11 fan SDS 1,

Sytze Haima spile it dak der ôf

der wie in mikstoernoai yn eigen favorite sjurts

der wie foar de jeugd in clinic fan sc Hearrenfean

en de Meesters wiene der mei in lekker stikje muzyk.

Foar it programma sjoch  hjir

Foar de oankundiging  âld SDS 1 – âld Nijland 1, sjoch hjir

Foar de oankundiging  SDS 1 – SDS 75 jeugdleden , sjoch hjir

Foar mear jubileumfoto’s , sjoch hjir

Der is in SDS jubileumplaatsje boek wêrbij je plaatsje sparje kinne bij de Jumbo.

It (lege) fotoplaatsjeboek is hjir te sjen