Evenementen in november 2022

SDS 1 spilet yn it seizoen 1956-1957 yn de tredde klasse  A FVB.  Trainer is ….

Der binne gjin útslagen bekend bij ús.