SDS 1 spile yn it seizoen 2021-2022 yn de tredde klasse A. Trainer is Douwe Posthuma.

De earste moannen fan it seizoen wie der koroana. De kompetysje waard in skoft stillein mar koe yn febrewaris wer begjinne.

Alle frije sneonen en it beker programma wurdt der úthelle en sa kin de lêste wedstriid begjin juny spile wurde

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland).

Hast alle stikjes komme út de LC.