SDS JO11-2

Trainingstiden JO11-2:
Moandei fan 18.00 – 19.00 (bij sporthal)
Woansdei fan 18.00 – 19.00 (keunstgers)

Paulus Dijkstra

Lieder

Durk Rijpma

Lieder

Tim Sweering

Trainer

Rein Dijkstra

Rein Terwisscha van Scheltinga

Jurian de Boer

Andries Rijpma

Jesper Huistra

Dean Middendorp