Weppers

22 augustus 2023

Weppers tiisdei 22-8-2023

Oefenje SDS 1 sil jûn om 19.30 oere yn Arum oefenje tsjin de pleatselijke vv. It is de earste oefenwedstriid foar SDS 1. De foarige wedstriden gienen net troch om ’t der noch in soad spilers op fakansje wienen. Pannakoai […]
21 augustus 2023

Wa wurdt de 103e Freon fan SDS?

Sa stadich oan hawwe wy al hiel wat Freonen fan SDS. It kostet mar €50,- per seizoen en dit krijst der foar werom: – Je namme op it Freoneboerd yn de kantine op De Skoalleseize (mei ek anonym). – Fergees […]
20 augustus 2023

Yndieling senioren 2023-2024

Der binne fjouwer seniorenteams op sneon. Dy binne no alle fjouwer yndield. SDS 2, SDS 3, en SDS 4 spylje yn prinsipe thús om 14.30 oere. SDS 1 mei pas om 15.00 oere los.    
16 augustus 2023

De nije SDS-League! Noch efkes geduld.

It fuotbaljen yn de Eredivisie is al los, mar wy wachtsje noch efkes mei de SDS-League oant de transfermerke slúten is. Dit sil 1 septimber wêze. Dan kin elkenien in team meitsje om mei te dwaan en dat sil dan […]
14 augustus 2023

Wy krije in sportkoai!

De kûgel is definityf troch de tsjerke! Der komt definityf in sportkoai op sportpark De Skoalleseize. De financiering en de fergunningen binne hielendal rûn en der sil dizze of nije wike troch Okkema sels al begong wurde mei it ree […]
14 augustus 2023

Weppers moandei 14-8-2023

Sportkoai Jûn mear nijs oer de sportkoai yn Easterein. SDS 1 om 15.00 oere It is jim miskien noch net echt opfallen, mar SDS 1 spilet it kommende seizoen syn thúswedstriden om 15.00 oere. Sa hat Peter Hoogerwerf mear tiid […]
13 augustus 2023

Beker/ 1e fase kompetysje-yndielingen jeugd 2023-2024

De bekeryndielingen c.q. 1e fase kompetysje-yndielingen foar de jeugd binne ek bekend. Jim kinne se werom sjen op Voetbal.nl, mar wy fine it ek altiten aardich om se hjir besjen te kinnen. Der wurde heale kompetysjes spile. Op voetbal.nl kinne […]
12 augustus 2023

Kompetysjeprogramma SDS 1 2023-2024

De KNVB hat it kompetysjeprogramma bekend makke en wy wienen der as de kipen by: 23-09-2023 Heeg 1 – SDS 1 30-09-2023 SDS 1 – Waterpoort Boys 1 07-10-2023 sc Joure 1 – SDS 1 14-10-2023 SDS 1 – Balk […]
11 augustus 2023

Oefen- en bekerprogramma SDS 1 2023-2024

De trainer fan SDS 1, Remco Bervoets, en syn assistint Jappie Wijnia hawwe it folgende oefenprogramma foar SDS 1 ynelkoar draaid. It doel is om nije wike sneon 5 augustus foar it earst wer te trainen, mar dat is noch […]
11 augustus 2023

Weppers freed 11-8-2023

Net oefenje SDS 1 soe sneon oefenje tsjin Kootstertille, mar dit giet net troch. No sil de A-seleksje moarn traine om 10.45 oere. Kompetysjeprogramma As it goed is dan makket de KNVB hjoed of moarn it kompetysjeprogramma foar SDS 1 […]