Evenementen in november 2022

ST. SDS JO19-1

Trainingstiden:
Moandeis fan 19.00 – 20.15 (keunstgers)
Tongersdeis fan 18.45 – 20.00 (keunstgers)

Fakature

Trainer/koach
Johan Hiemstra

Johan Hiemstra

Koach

Willem Wijnia

Trainer op moandei
SDS JO19-1

Robin van der Weg

Trainer op tongersdei
Flagger