SDS JO8-3

Dit team begjint nei de hjerstfakânsje

Trainingstiden JO8-3:
Woansdeis fan 17.00 – 18.00 (keunstgers)

Jeroen Wagenaar

Lieder

Paul Reitsma

lieder

Peter Geertsma

Trainer
Trainer