Evenementen in november 2022

Weppers freed 9-3
9 maart 2012
Utslaggen sneon 10-3
9 maart 2012

Sneon komme alle alvetallen wer yn de greide. Dat dogge se mei dizze seleksjes.

ONR 1 – SDS 1
12.00: fuort
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Erik, Jacob, Wytze, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger, Jacob, Dirk 

SDS 2 – Oeverzwaluwen 1
13.00: der wêze
14.00: fuotbalje
Ayanle, Johan, Redmar, Jelte Pieter, Gerrit, Feite, Jan Simon, Hendrik, Arjen, Syb, Anne, Jort, Robert, Thor

SDS 3 – Roodgeel 2
15.00: der wêze
16.00: fuotbalje
Jildert, Bauke, Sytze, Eddy, Willem, Sjoerd van B,  Hendrik E, Jentsje, Pieter, Stefan, Sjoerd, Jan, Bote, Ralph, Sytse H 

SDS 4 – Olde Veste 6
15.23: der wêze
16.00: fuotbalje
Douwe, Jelmer, Steffen, Broer Jacob, Arjan H, Gert Jan H., Pytrik, Gerlof Jan, Doede K, Gerrit K, Thomas, Jan, Eeltje, Martijn, Peter. Jelle

SSS 2 – SDS 5 
10.55: fuort
12.00: fuotbalje
Lieuwe, Bertus, Wichard, Johan, HarmAuke, Pieter, GertJan, Christiaan,  Robert, Hans, Peter, Ype, Pieter Lieuwe, Jappie, Ronny,