Marten Sijszeling Starttournooi

Veteranen ferlieze
19 augustus 2003
Reaksje spiler SDS 1
21 augustus 2003

Op sneon 30 augustus, in wike foardat de kompetysje wer begjint, wurdt neffens de tradysje it Starttournooi hâlden foar E- en F-pupillen. De sponsor fan dit ûnderlinge tournooi is skjinmakkersbedriuw Marten Sijszeling. De E pupillen spylje op in heal fjild (7 tsjin 7) en de F-pupillen spylje op in kwart-fjild (4 tsjin 4 sûnder keeper).

It starttournooi begjint om tsien oere en is om tolve oere dien. Hawwe jo sneontemoarn de tritichste neat te dwaan? kom dan nei sportpark “De Skoalleseize” It is der tige gesellich en de kofje stiet klear.