Weppers tiisdei 30-1-2018

Weppers moandei 29-1-2018
29 januari 2018
Weppers woansdei 31-1-2018
31 januari 2018

Foarútsjen

Ferline wike foel de Groot Sneek krante wer yn de bus en dêr wurdt foarútsjoen nei de twadde helte fan it seizoen. Dy begjin foar SDS dus kommende sneon nei de ôflaste wedstriid fan ôfrûne sneon.

Ut namme fan SDS mocht Matthijs Postma wat sizze.

Schijtzakkenvoetbal

Dat sei Gertjan Verbeek terjochte oer it fuotbal fan kampioenskandidaat nû 1 PSV. Der binne tal fan kreten dy’t in bepaalde fuotbalstrategy oanjouwe.

Bijsûndere sporten

It moat in bysûnder jier wurde dit Kulturele Haadstêd jier 2018. In nijsgjirrich evenemint is yn augustus: Allergear bijsûndere (regionale) sporten út it bûtenlân wurde hjir útoefene.. …  Jim kinne der hjir mear oer lêze en sjen en wij sjogge mei belangstelling út nei “De staande wip” in selskipspul út Belgie.