Weppers snein 9-11

Noch ien kear……..
8 november 2014
Weppers moandei 10-11
10 november 2014

SDS 1 oefent
Nije wike sneon 15 novimber is der in ynhel- en bekerprogramma. SDS 1 is dan dus frij. Sy sille kommende tongersdei oefenje tsjin Wykels/Hallum 1. Tiisdei mei in wike sil SDS 1 mei de jongens dy ’t ûnder de 23 jier binne oanfuld mei wat A’s oefenje tjsin De Sweach 1.

Pupil mei Jaap

In fleurige Jaap Toering. Net allinne omdat hij mei doelman Jesse Fennema fan E5 op de foto mei, mar ek omdat hij krekt foar de ein fan de wedstriid in strafskop kearde.

Jaap pakt de pingel(Foto: Henk Bootsma)

Minút stil
Juster foar de wedstryd tusken SDS 1 en NOK 1 wie der in yndrukwekkende minút stilte:

Mear foto’s kinne jim fine op de webside fan Henk Bootsma.

E4
 
E4 koe it juster krekt net winne fan TOP E1

Ferstoarn
 
Ferstoarn, ús âld-sekretaris en oprjochter Piet Hofstee.
Hofstee wie ien fan de oprjochters fan SDS en op de boppesteande foto fan 1946 stie hij oan de rjochterkant. Hofstee wie in pear wike lyn noch te sjen bij syn pakesizzer Pieter de Vries fan A1. 

Alderaardichst
De nije spits fan Ajax………. fashion2

Harsens derby(1367)
It is read en Blind!