Evenementen in december 2022

Weppers freed 4-7
3 juli 2009
Weppers tiisdei 7-7
6 juli 2009

Haadpriis
Yn Itens wiene der juster gjin grutte suksessen foar de SDS-ers. Erik, Dirk Yde, Jelte Pieter sneuvelen yn de 1ste oanloop, Feiko yn de twadde en Gerrit en Jacob Klaas yn de heale finale. Nee, de haadprizen wiene foar Anne, Appie, Rudy, Lolke, Daan, Jelmer, Eeltje, Arjan, Cees, Teun, Rients, Tamme, Jan, Tsjipke, Kees, Aant en tal fan oaren: sij waarden wer ferwend mei woarst en tsiis en in kâld fleske Heineken.

Rikje
At ielrikje ek in sport is dan ferwachtsje wij in aksje foto fan Stoffel. Hij wie sneon ien fan de ielrikkers op it ielrikkersfeest yn Rien. Ek dat sil fêst in slagge feest west ha mei wierskynlik Hertog Jan as earegast.

WK
Moarntejûn wurdt der wer bolle. Moarn om 19.30 sil der wer in WK plakfine op it skopfjild fan Wommels.

Jeugd-WK
Juster waard de “speelweide” fan it swimbad feestelijk iepene. Dit betekene ek dat der wer fuotballe wurde kin. Der waard lyk in jeugd-WK organiseare:


Knap
Dit is in knappe eigen goal: