Weppers snein 3-7

Weppers sneon 2-7
1 juli 2011
South-Park SDS’ers
4 juli 2011

De priis yn Itens
 
(Redmar ûntspannen mei syn fans foar de finale)

“Wij geane der fanút dat in SDS’er yn Itens wint” skreaunen wij freed op dizze side. En sa sjogge je mar wer dat in bytsje druk wol wat helpe kin. Twa SDS’ers (Jacob Klass en Redmar)  yn de finale tsjinelkoar en ús dei koe al net mear stikken. It wie Redmar Strikwerda dy’t ús it meast ferraste. Hij koe mei de krâns nei Wommels fytse. De tsientallen fans út Wommels koene tefreden noch efkes bliuwe en kearden wierskynlik fia Skrok werom nei Wommels. Alteast dy’t op de fyts wiene.

Lintsje?
It is dochs alderaardichst dat ús haadtrainer in lintsje krijt fan de Keninginne. Wy hienen him allinnich gjin 72 skatten……………….. Earder 73………………..(sjoch hjir).

WK
Moandeitejûn wer it Wommelser Kampioenskip.
It begjint om 20.00 op it skopfjild fan Wommels.

Harsens derby (509)
It is altiten aardich om as spiler in keeper foar l** te setten. Oarsom jild dit fansels ek: