Weppers moandei 9-12

Weppers sneon 8-12
8 december 2012
Weppers tiisdei 11-12
11 december 2012

Gjin trainen
Maandag en Dinsdag kan er niet getraind worden worden.Dit i.v.m. de zeer natte trainingsvelden.Een alternatief is het MFT.Dan even contact opnemen met Oetze Paauw als men hier gebruik van wil maken.
Het Bestuur

Sûnder respekt gjin fuotbal
Dit wykein gjin amateurfuotbal mar foaral bijienkomsten om it oer “respekt” te hawwen.
Wij binne benijd at de bijienkomst bij SDS ek wat “oplevere” hat.

Sealtrainen jeugd
F1 en F2 traine fannemiddei fan 17.00-18.00 yn de seal yn Easterein. Sjoch
hjir foar it hiele jeugdsealtrainskema.

Sealtrainen(1)
D3 sil woansdei yn de seal traine fan 15.30-17.00.

Sealtrainen(2)
De froulju fan SDS DA1 sille woansdeitejûn yn de seal traine fan 21.30-22.30. Allegear efkes in eurootsje meinimme.

Sealtrainen(3)
De manlju fan SDS 4 en 5 sille tongersdeitejûn yn de seal traine fan 21.15-22.30. Ek allegear efkes in eurootsje meinimme.

Gjin trainen, mar ……
B-junioren hebben deze week geen veldtraining. Wel is er dinsdag een zaaltraining. Van 16.45 – 17.45 uur. Graag ruim op tijd aanwezig zijn, zodat we een vol uur kunnen trainen.
Gert-Jan

Alde doaze
Fanút it grize ferline hawwe wij noch in
moaie kleurenfoto klear lizzen fan SDS 1 dat kampioen waard. Kinne jim de kopke noch en wannear wie dit ek al wer. Hawwe jim der noch wat moais oer te fertellen? Maile kin nei dit adres

Seagje hjit dit
Sûnder fierder kommentaar wize wij jim
op dizze link.

Harsens derby(908)
Respekt foar dizze trainer dy ’t der alles oan docht om syn team winne te litten. Hie der no yn it ferline mar op kuorkebalkjen sitten.