Weppers sneon 8-12

De grinsrjochter
7 december 2012
Weppers moandei 9-12
9 december 2012

Kantine iepen
Fannemiddei om 15.00 oere is de kantine fan SDS iepen. Der is gelegenheid ûnder it genot fan in bakje kofje of tee om efkes te praten oer it tema fan dizze sneon “it gemis oan respekt foar skiedsrjochters en grinsrjochters”
It bestjoer fan SDS

Kaartsje lizze
Neist de gelegenheid om te praten oer it tema kin der miskien ek noch wol in kaartsje lein wurde foar de leafhawwers.

Sealtraine(2)
Sneon (foar de B-seleksje) om 14.30 oere sealfuotbalje yn Easterein.
De folgjende spilers wurde ferwachte:Ayanle, Sjoerd v. B., Bauke, Jelte Pieter, Gerrit, Feite, Jan Simon, Hendrik de J., Sytze K., Arjen L., Henk P., Sjoerd R., Anne S., Jort, Bote, Robert, Willem en Marco.
 

Brainbox
Wa’t der hjoed noch efkes muzikaal op út wol (sa as wij) kin altiten  jûn telâne yn it Bolwurk want dêr spilet Jan Akkerman syn Brainbox lieten. Yn 1971 stiene se op Pinkpop en dêr is noch in
moaie opname fan. Foaral dat lange hier is in lust foar it each.

Miskien letter wol mear.