Weppers moandei 8-7

Weppers freed 5-7
5 juli 2013
Harsens derby!!!
8 juli 2013

Bekeryndielingen
De KNVB soe ofrune freed de bekeryndielingen fan de standaardalvetallen bekend meitsje. By SDS giet it dan allinnich om SDS 1. Wy binne benijd, want wy witte noc fan neat.

Seleksjes senioaren
De seleksjes foar de senioaren binne wol bekend. Wy sille sjen as wy se foar it ein fan de wike hjir op de webside sette kinne.

SDS-Look-a-like
Ek Martin Rienstra stjoerde ús al efkes in alderaardichste SDS-Look-a-like dy ’t jim hjir ynkoarten sjen kinne. Witte jim ek noch ien mail dy dan nei
info@vv-sds.nl! Alfêst tige by tige!

Alderaardichst


Harsens derby(1061)
Hite kroketten!