Weppers moandei 30-5

Weppers snein 29-5
29 mei 2011
Weppers tiisdei 31-5
31 mei 2011

Beste SDS-ers,
Langs deze weg willen ik (ook namens Hans Bettink van SDS wekerom) alle SDS-ers hartelijk bedanken voor hun inzet om deze dag tot een succes te maken. Onze gasten hebben het hier erg naar hun zin gehad, en voelden zich behoorlijk thuis bij SDS’47.
De dag verliep nagenoeg vlekkeloos, en waar het nodig was werden spontaan hand en spandiensten verleend. Geweldig, nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet. 
groetjes, Andre Vink

Wil jij invloed op het jeugdbeleid?
Dit is je kans!!!!
De jeugdcommissie van SDS is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons te komen versterken.
Dus ben jij niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken en heb jij een constructieve houding en mening ten aanzien van het jeugdbeleid,
dan zijn wij op zoek naar jou!
 Voor meer informatie kan je bellen of mailen met:
Rudy Dijkstra rudydijkstra@concordia-design.nl  06-30056921
of
Hans van der Schaar schaarha@znb.nl  06-26785381

Beste leiders en trainers van de jeugd,
Het voetbalseizoen is nu voor bijna iedereen afgelopen en voor ons als JC/TC van SDS een goed moment om samen met jullie nog even terug te kijken. Maar we werpen onze blik ook alvast vooruit, want de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen zijn al in volle gang. 
We willen jullie dan ook allemaal van harte uitnodigen voor het bijwonen van de 3e en tevens laatste leiders/trainersvergadering van dit seizoen op woensdag 1 juni a.s. om 19.30 uur in het verenigingsgebouw “De Skoalleseize” in Easterein.
Met vriendelijke groet,
TC/JC SDS


11 stêden
Tiisdei begjint de 11 stêden tocht foar rinners. Wij tinke dat der ek wol wer wat SDS-ers meidogge. Wij slane noch in jierke oer mar dat dogge Geert Hiemstra en Jelle de Boer net. Mar miskien binne der noch wol mear.

Werom
Durk de Jong hat ien jier bij Irnsum fuotballe. Hij komt takem jier werom bij SDS.

Programma dizze wike
Wij hawwe it idee dat der dizze wike noch twa wedstriden spile wurde. Op freed spylje Da 1 thús tsjin Tzum 1 en sneon spilet SDS 6 thús tsjin Mulier. At it allegear trochgiet fansels.

Harsens derby (483)
Wy sille sjen welke SDS’ers dit nei de simmerstop allegear kinne: