Evenementen in december 2022

Weppers snein 14-2
13 februari 2010
Weppers tiisdei 16-2
15 februari 2010

Gjin trainen
Klaas Okkema jout troch dat der tiisdeitejûn gjin trainen is foar SDS 2. “In jûntsjes frij”, sa skriuwt hij.

Jeugdtrainen
De omstandigheden laten het momenteel nog niet toe dat er op de velden van SDS wordt getraind. De trainingen voor de jeugd gaan dan ook deze week nog niet van start. Er staan nog enkele zaaltrainingen gepland, die gaan gewoon door. Mogelijk heeft de trainer van een jeugdteam alternatieven, het is dan aan hem / haar om dit uit te voeren. Hij / zij dient dit dan zelf kort te sluiten met de spelers (en eventueel leiders).
Voor vragen, opmerkingen of graag zelfs ideëen kan kontakt worden opgenomen met trainer / leider van het team óf de technisch coördinator van de
categorie waartoe de speler behoort.
F: Anne Hallema (332928)
E: Robert Hoekstra (331190)
D: Tsjipke Klaas Okkema (06-18296720)
C: Dirk de Jong (06-12902100)
B&A: Klaas Okkema (332221)
Hopelijk kunnen de jeugdteams volgende week weer op de Skoalleseize terecht voor de reguliere trainingen, we zullen het zien.
de Jeugdcommissie van SDS

Fjildtrainen SDS E3
Ook komende week nog geen veldtrainen voor sds E3.
a.s. zaterdag zaalvoetbalwedstrijden, we houden het voorlopig nog maar even indoor!!
Gr. Sietske

Edeetsje
Ôfrûne sneon wûn SDS 1 de oefenwedstryd fan It Fean ’58 mei 2-0. De 1-0 kaam fan Mark en de 0-2 kaam fan de foet fan in spiler fan it Fean dy him à la Wernbloom binnen skeat. Der wurdt sein dat de spiler fan It Fean krekt foar dat hy de bal tsjin de eigen touen skeat tsjin Durk-Yde sei: “no doch ik it noch ien kear foar…..”

Kompetysje-yndielingen
De kompetysje-yndielingen foar de jongste jeugd binne klear. Wy hoopje oan jim ynkoarten alle yndielingen bekend te meitsjen. Wy hawwe yn elts gefal dy fan F4 al:
1 Blauwhuis F2                    10:15
2 Scharnegoutum’70 F4        10:00
3 SDS F4                           10:00
4 EBC/Delfstrahuizen F3        09:00
5 CVVO F8                         12:15
6 OudegaHJSC F3                09:00

Harsens derby (140)
By Valencia meie de spilers omstebeurt in parsekonferinsje jaan. Dit wykein wie Joaquin oan de beurt. Hy lit dúdlik witte der net folle oan te finen.