Evenementen in december 2022

De SDS WK League!
27 mei 2006
Wepperkes -woansdei-
30 mei 2006

De SDS WK-League
Wy hawwe al 10 oanmeldingen binnen foar de SDS WK League. Dit binne noch lang net genôch. Klik
hjir om jo foarspelling te dwaan en goai se gau by ús troch de doar.

Midsimmercup 2006
SDS docht ek dit jier wer mei oan de Midsimmercup yn Dronryp. Dit toernoai wurdt dit jier spile op sneon 10 juny. De poule fan SDS sjocht der sa út:
Oosterlittens
Wyckels/Hallum
Leeuwarden(zaal)
Leeuwarder Zwaluwen
SDS

Nije Treffer
De nije Treffer leit by de drukker. Wy binne benijd nei it einrissultaat. Dit wykein kinne jim him yn de bus ferwachtsje.

Return of the Legends
Sneon yn Goaijengea gie de krâns by it keatsen nei de grutte favoriten. Eindliks wienen sy wer ris mei syn trijen fan de partij.

Is ’t net in plaatsje?

“Wat binne se feroare”

Yn ús rubryk wat binne se feroare dizze kear sa’n bytsje de ienige SDS-er dy’t noch aktyf is op it griene fjild mei in grutte bal. As skiedsrjochter wol te ferstean.