Wepperkes -freed-

Wepperkes -tongersdei-
31 mei 2007
Nijste wepperkes
2 juni 2007

Slúten 

Vanaf vandaag zal tot het volgende voetbalseizoen het trainingsveld achter de sporthal ook gesloten zijn wegens groot onderhoud.
Om een balletje te trappen of te slaan is een veldje achter de tennisbaan gereed gemaakt waar tevens een paar goals staan.
bestuur stichting “Skoalleseize”

Futsal: finale neikompetysje
SDS 1 spilet jûn syn 2e wedstryd tsjin Avanti 2 yn de finale fan de neikompetysje. De wedstryd yn Stiens begjint om 20.30. De earste wedstryd hat SDS thús mei 6-3 ferlern.

Stoppet
Kees Adema hat juster definityf syn SDS-lidmaatskap opsein. Hy fuotballet dus folgend seizoen net mear by SDS. It waard foar him hieltiten dreger om syn stuudsje te kombineren mei it fuotbaljen.

Feyenoord
Feyenoord sil dochs wer efter Co Adriaanse oan(sjoch hjir). Wy binne benijd as dat ek jim earste keus is. Klik hjir om te sjen wa ’t jim fine dat de nije trainer fan Feyenoord wurde moat. Earst stimme fansels.

Fakansjefilmke
Ien fan de webmasters sil yn koarten op fakansje. Fan ‘e wike dêrom de fakansjefilm fan foarich jier noch efkes besjoen. Dat like net sa gek(klik hjir).


Nijs?
Mail it nei info@vv-sds.nl!

Letter miskien mear!