Wepperkes

Ledengearkomste moandei 17 novimber
17 november 2003
SDS 1 seal wint ek yn Staphorst
18 november 2003

Midwintertournooi

Midden jannewaris wurdt it midwinter futsaltoernooi wer holden yn it Fec yn Ljouwert. De lotting hat 16 novimber plakfûn.

SDS 1 sit yn poule 12 mei Res, ONT, Veenwouden, Franeker en Heerenveense Boys ta.

SDS 2 sit yn poule 13. Sy Hawwe as tsjinstanners: Point, TOSS, Irnsum 2, Zwaagwesteinde 2 en Herauten.

Nij rekord!
Juster binne der 130 besikers op ús website west. Dit wie wer in nije rekord. Hjoed (moandei) binne der om 19.00 oere al wer 102 besikers west. Wie jûn de ledefergadering net west dan wie it rekord dus alwer sneuvele. Of eltsenien moat nei de fergadering noch efkes sjen gean at der noch nijs op stiet.

Nije sponsor?
Be Quick Dokkum hat in nije sponsor sa at wy fernamen út betroubare bronnen; Palm Bier………ook als je niets te vieren hebt!