Wat seit Advocaat?(woansdei)

Programma Mid-Simmercup
30 juni 2004
SDS EK-League: Gerrit Sytsma noch altiten earste
1 juli 2004

Wy krigen al inkelde oplossingen binnen op ús fraach; “wat seit Advocaat”?

“Peace, my Brothers” (Hendrik Engbrenghof)

“Zij scoren eerst 2 keer en dan proberen we pas te voetballen”(W.W.)

“Je hebt twee kansen, als je die mist wissel ik je weer” (Ids de Boer)

“SDS? tweede klas volgend jaar”(Aant Hofstra)

Je bent en blijft mijn tweede keus achter Bosvelt”(Fam. Stenekes)

“We hoeven nu nog maar twee wedstrijden, eerst de Portugezen en dan in de finale nog even de Grieken, dus je kunt nu alles geven…….”(Johan de Graaf)

“Nee, echt niet, pas bij 2 – 0 mag je eruit”. (Martin de Haan(collega van Johan de Graaf)

“Nog 2 wedstriiden, en IK kin nei hus”(Hendrik Eringa)

As jimme tinke dat Dick Advocaat wat oars seit, mail it dan nei
info@vv-sds.nl

Foar de opstelling fan justerjûn stie ien ding fêst:

Robben op links!