Utslaggen 29-3-2003

Wat mist er yn de Treffer?
28 maart 2003
SDS muoisum lâns Warkum
30 maart 2003

Workum 1 – SDS 1      1-2

Doelpunten: Hindrik de Jong en Floris Hiemstra

Heerenveense Boys 3 – SDS 2    2-3

Doelpunten: Willem Wijnia (2) en Pieter Kamstra

Makkum 3 – SDS 3   2-3

Doelpunten: Jacob Klaas Haitsma, Ydo Harkema en Anco Elgersma

Stormvogels 1 – SDS 4  2-0

Eigen doelpunt (1!) fan ús âld Stormfûgel Bert Rienstra.

SDS 5 – Beetgum 2   0-5