Utslagen sneon 17-10

Seleksjes sneon 17-10
14 oktober 2009
Weppers moandei 19-10
19 oktober 2009

Mail de útslach, in koart ferslach, foto’s en bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen. Undanks dat de wepmasters op fakansje býnne wurdt it dan fêst noch wol foar moandeý pleatst. In stýk of wat útslagen hawwe wy ynmýddels fan de KNVB-sýde ôfhelje kinnen.

    útslach
14:30 SDS 2  – Heerenveense Boys 2  2-1
12:30 SDS 4  – Oudehaske 5  3-4
12:30 SDS 5 – Leeuwarder Zwaluwen 11  ôflast
10:45 SDS DA1  – CVVO DA1  ôflast
14:30 SDS A1 – Franeker SC A1  2-5 (by rust 2-0)
9:00 SDS C1 – OudegaHJSC C1  ôflast
11:10 SDS C2 – Balk C2  ôflast
10:10 SDS F2 – Joure SC F6  1-12
14:30 Broekster Boys 1 – SDS 1  4-0
12:15 NOK 2 – SDS 3  2-4
14:30 Rood Geel 4 – SDS 6  4-1
10:30 Blauw Wit ’34 D1 – SDS D1  9-1


Broekster Boys 1 – SDS 1
4-0………..(neffens Voetbalnoord.nl). Soks komt hurd oan op fakansje. Wy sjogge ýt ferslach fan Siem Sikma mei “angst en beven” temjitte.

SDS 2  – Heerenveense Boys 2
Op de websýde fan de KNVB lêze wy dat SDS 2 mei 2-1 wûn hat fan Heerenveense Boys 2. Om ´t Harkemase Boys 2 ek wûn hat (4-1 út by Hardegarýjp 2) bliuwe sy tegeare koprýnner. Dat liket der mar op!

NOK 2 – SDS 3
Op de webside fan de KNVB sjogge wy ek dat SDS 3 ek “gewoan” meý 4-2 wint by NOK 2. Nei de 6-4 oerwinning fan foarige wike by WWS 2 mei dúdlik wêze dat it by SDS 3 net oan it skorende fermogen leit. SDS 3 stiet no samar 3e yn de Reserve-3e-Klasse en ek dêr is neat mis mei.

SDS A1 – SC Franeker A1
Fan Enne Bruinsma krýgen wy troch dat SDS A1 mei de rêst meý 2-0 foar stie mar dochs meý 5-2 underut gýe.

Beste goal…….
De moaiste goal fan ýt wykeýn foel neffens ús by Sunderland – Lýverpool (1-0):

Foar de dúdlýkheýd: de strânbal wýe op ýt fjýld smýten troch supporters fan Lýverpool……

Letter hooplik mear!