Útslagen 30-8

Seleksjes sneon
29 augustus 2008
Weppers snein 31-8
30 augustus 2008

Wij stelle it tige op priis dat jim útslaggen, koarte wedstrydferslaggen en of oare aardige foarfallen maile nei dizze adressen

    útslach
14:30 SDS 1 (zat) – Blauw Wit ’34 1  1-1
12:00 SDS 2 (zat) – ONS Sneek 2  1-5
12:30 SDS 4  – Scharnegoutum’70 2  g.n.t.
9:00 SDS D1 – Makkum D1  3-3
14:30 SDS DAJ  – DVBolsward DA2  g.n.t.
10:00 SDS F1 – Oosterlittens F1  4-1
14:30 Workum 3 – SDS 3  6-0
10:30 JV Bolsward A1 – SDS A1  5-3
10:40 AVC B1 – SDS B1  0-1
9:00 JV Bolsward C2 – SDS C1  1-11

(g.n.t. = giet net troch)

SDS 1 – Blauw Wit ’34
SDS 1 spile in knappe pot. Spitich genôch levere dit gjin oerwinning op. Tsjalling Sikma makke de 1-0, mar trochdat Blauw Wit profiteerde fan in lytse kommunikaasjestoarnis efteryn by SDS waard it úteinlik 1-1. Sjoch hjir foar it útgebreide ferslach fan Siem Sikma.

SDS 2 – ONS 2
SDS 2 ferlear mei 5-1 fan haadklasser ONS 2. Miskien hie der mear ynsitten as de skieds nei in kertier de efterste man fan ONS in reade kaart jûn hie. Al mei al wie ONS gewoan in maatsje te grut. Floris makke krekt foar tiid de goal foar SDS 2.

Workum 3 – SDS 2 6-0
In ôfstraffing foar Jan Stenekes c.s. En dat mei it foarútsjoch dat SDS 3 folgende wike los moat foar de kompetysje tsjin……………….Workum 2.

JV Bolsward A1 – SDS A1
SDS A1 wie hjoed mei 12 fan de 20 spilers nei Boalsert foar de lêste bekerwedstriid.
5-3 ferlern, in giele en reade kaart. De reade wie foar Lody (jimme meie riede wat hy sei).
Jacob skoart 2 en Freek 1.
We spylje oer de hiele wedstriid sjoen wol reedlik en somtiden best, mar ek min.
Te maklik goals weijoen mar ek hiele moaie oanfallen en goals makke.
As we goed ut it wykein komme (net te lang op stap) dan geane we der noch ien wike tsjinoan en binne re foar de kompetysje.
We hoopje dan ek in kear kompleet te wezen.
Tongersdei noch in oefenwedstriid (folget noch) en sneon thús om 14.30 tsjin Makkum.
Dat moatte we noch rjochtsette nei 2-5 ferlies yn de beker.
Klaas
Sjoch hjir foar it útgebreide ferslach fan Klaas.

AVC B 1 – SDS B1
De laatste bekerwedstrijd tegen AVC, met nog een kleine kans op de 2e ronde in de beker.  De eerste helft zetten we gelijk druk, kansen zijn er genoeg, helaas wil de bal er maar niet in gaan. Na een kleine solo actie van mijzelf komen we dan toch eindelijk op de 1-0. De gehele 1e helft is AVC bijna geen enkele keer gevaarlijk geweest. In de rust bespreken we nog enkele dingen, we weten allemaal dat een 1-0 niet genoeg zou zijn wanneer Harlingen zou winnen in Makkum, de 2e helft zullen we er dan ook weer vol tegenaan moeten. Ook de 2e helft zijn we de sterkere, helaas wil de bal er maar niet invliegen en blijven we steken op een 1-0 winst. We hebben goed voetbal laten zien en hopen dit volgende week tegen Terschelling door te kunnen zetten.
Groet
Christiaan Plantinga

SDS D1 – Makkum D1 3-3
Mei dit lykspul is SDS D1 troch yn de beker.

SDS F1 – Oosterlittens F1 4-1 

Het was vandaag een leuke wedstrijd

We hebben gewonnen met 4-1. De eerste helft was Hendrik op keep en de tweede helft Wietse. Het waren goede tegenstanders met een hele goede keeper. Ik had een penalty die ik helaas net overschoot. In de eerste helft stonden wij 1-0 voor. Na de limonade in de rust gingen wij snel weer terug naar het voetbalveld.

In de tweede helft scoorden wij nog drie keer.

Ik vond dat Jan een prachtig goal maakte. De andere goals werden gemaakt door Wietse en Peter (2x).

Groetjes van Arnout Meijer