Tiisdei 20.00 oere SDS-RES yn ‘e Greidhoeke

SDS 5 rukt op
27 april 2003
Ynternet sponsor
28 april 2003

It 1e sealteam fan SDS spilet tiisdeitejûn 29 april om 20.00 oere hun weromwedstriid tsjin RES yn ‘e sporthal fan Easterein. De earste wedstriid eindige foarige wike 3-3. Kom allegear nei de sporthal want it wurdt dus tige spannend.

Mocht SDS winne fan RES dan spylje sy in beslissings wedstriid tsjin de winner fan ‘e neikompetysje yn de oare 2e Klasse (Friesland College 2 of WZS 2). Wa  at dit wint promofearret nei de 1e klasse. Wa at dizze wedstriid ferliest hat noch in kânske om te promofearjen. De ferliezer spilet dan in dûbele wedstriid tsjin de op twa nei ûnderste fan de 1e klasse.

Neikompetysje A: SDS en RES (RES-SDS 3-3, SDS-RES  )
Neikompetysje B: Friesland College 2 en WZS 2 (WZS-FC 3-8, FC-WZS)

Wedstriid C: Winner A – Winner B    Winner giet nei 1e Klasse

Wedstriid D: Ferliezer wedstriid C – Twa nei ûnderste 1e Klasse
Wedstriid E: Twa nei ûnderste 1e Klasse – Ferliezer wedstriid C
Winner hjirfân giet nei of bliuwt yn ‘e 1e klasse.