Evenementen in november 2022

Tiisdei 20.00 oere SDS-RES yn ‘e Greidhoeke
28 april 2003
F1 wint en ferliest
28 april 2003

Sa’t jim sjen kinne is der in nije ynternet sponsor.

Wietse B. Ligthart, in bou en tekenburo yn Wommels hat syn logo no op de begjinside. It logo linkt nei syn eigen side mei dêrop alle ynformaasje oer syn wurksumheden.

Wolle jimme ek ús internetside sponsorje, nim dan kontakt op mei SDS. Dit kin troch te mailen nei info@vv-sds.nl. Ik kinne jimme fansels kontakt opnimme mei ien út it bestjoer.