Seleksjes sneon 4-4

Weppers tongersdei 2-4
1 april 2015
Weppers freed 3-4
2 april 2015

SDS 1 – Mulier 1
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje

Skelte, Ewout, Feiko, Jacob, Teun, Wytze, Tjipke, Jelmer, Harm, Jaap, Elger, Sjoerd de V, Tjeerd de V
Flagger: René 

SDS 4 – sc Stiens 4
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje

Rudy, Harm Auke, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Christiaan, Robert H, Jan Simon, Hans, Robert S, Pieter-Lieuwe, Klaas, Jeroen, Ronny
Flagger: Daan Boersma

Scharnegoutum 3 – SDS 5
13.00 op de fyts
14.30 fuotbalje

Broer Jacob, Jelle de V, Jelte, Jurjen, Klaas Bouke, Arjan, Sytse H, Thomas, Ruun, Eeltje,  Jort, Peter en Gerrit

SDS A1 – LSC A2
11.25 der wêze
12.15 fuotbalje
Pieter, Jurjen L, Stephan, Martijn, Wiebe,  Almar,  Pieter, Foeke, Douwe, Gerwin en wat B’s
Flagger: Klaas Overal