Seleksjes sneon 26-3

SDS-League: FC Boekelaar oan kop!
24 maart 2016
Weppers goeiefreed
24 maart 2016

WPB1 – SDS 1
12.45: der wêze
14.30: fuotbalje
Bauke, Erik, Jacob, Teun, Wiebe, Hendrik, Tjipke, Dirk Yde, Jaap, Elger, Sjoerd, Pieter S, Habtamu, Wietse F, Jort
Flagger: Jan Bouke Bouma

SDS 3 – WPB 3
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje

Wichard, Harm A, Tjeerd, Gert Jan, Jan Simon, Henk, Johan, Hans, Harm, Robert, Pieter L, Klaas, Jeroen, Ronny
Flagger: Daan

Leeuwarder Zwaluwen 9  – SDS 4 
13.20 der wêze
14.30 fuotbalje
Klaas Bouke, Broer Jacob, Arjan, Rick, Gert Jan, Sytse, Jelte, Igor, Ruun, Eeltje, Jort, Peter

SDS 2 is frij