SDS League: Team Pussy pakt wykpriis!

Weppers woansdei 14-4
13 april 2010
Weppers tongersdei 15-4
14 april 2010

3 wiken wie Tsjalling Sikma skorst en hie hy alle tiid om syn energy yn syn team foar de SDS League te stekken. No ’t de skorsing oer is smyt dit dan ek noch wat op. “Team Pussy” is wekker en pakt de wykpriis mei 62 punten.
[Team+Sleeping+Pussy.jpg]

Dizze wike is it wat in saaie SDS League. Der is net folle feroare yn de stân. Sa binne de earste 20 noch itselde en binne allinnich inkelde ploegjes fan stuoltsje wissele. Wat wol feroare is dat Paul Reitsma mei “Alles op Paolo Henrique” en Sjoerd Rispens mei “Carolien ik heb ze gezien” tegeare boppe-oan stean. It koe wol wer ris sa wêze dat Sjoerd syn Lowlandskaart troch ús betelle wurdt.

Op plak 3, 4, 5 en 6 steane 4 man fan SDS 1. “www.kaatspartuur.nl”(Jacob-K(ah), Feite, “Boem Boem Baarda”(Dirk-Yde) en “FC Bakkerskonken”(Skelte). Om ús konsintrere sy harren op SDS 1 en litte sy de SDS League foar wat it is.
Oh, ja, “Master (be)Erik(Haitsma), Mark Postma en “Achter de brêge”(Tsjipke) steane ek yn de top 11. Foar harren jild itselde as dy oare fjouwer. “Dicky Dick”(Schuurman) stiet 65e……

Jim witte wol wa ’t ûnderoan stiet………..

Sjoch hjir foar de nije stân:
wike 10.