SDS en Korona (25 septimber)

Suksesfolle tarieding JO19-1
16 september 2020
Weppers freed 18-9-2020
18 september 2020

Wy hawwe by SDS noch altiten te meitsjen mei de Korona-maatregelen.

De KNVB hat richtlinen opsteld oangeande gefallen fan Korona by de klup. Jim kinne it hjir fine.
Hjirûnder it stappenplan.

De KNVB hat protokollen opsteld foar ferskeidene doelgroepen. Hjirûnder kinne jim se fine:

Hjir de protokollen sa ’t sy troch SDS opsteld binne yn gearwurking mei Stichting De Skoalleseize foar it sportpark en de fuotbalteams:

De kantine is foar mar 35 minsken beskikber. Op it oerdekte terras kinne ek noch lju sitte.
Lju dy ’t net fuotbalje, mar wol yn de kantine komme moatte harren namme en tillefoannûmer ynfulle op it registraasjeformulier.
De kantine is allinnich iepen op tongersdeitejûn en sneons. Der mei allinnich sitten wurde yn de kantine en op it terras.

Koronarigels yn de auto

De KNVB jout as advys dat as je mei syn allen yn de auto moatte nei b.f. in útwedstriid dat elkenien fan 13 jier en âlder in mûlkapke draacht. Yn in bus is it mûlkapke ferplicht.
Sjoch hjir foar mear antwurden op fragen troch de KNVB.

Dêrneist jild;

  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
  • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder, tenzij uit één huishouden (uitzondering tijdens het sporten)
  • vermijd drukte
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
  • schud geen handen
  • volg de looplijnen in de kantine
  • in de kantine en op het terras is het verplicht om gebruik te maken van stoelen/banken, staan is niet toegestaan
  • uiteraard is ook de Covid-19-regelgeving van het RIVM en de Veiligheidsregio Fryslân van toepassing