Programma en sa 9-2

Weppers freed 8-2
8 februari 2013
Weppers snein 10-2
10 februari 2013

Mochten jim al fuotbald hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine:
0515-331700.

Sjoch  foar g.n.t. foaral ek op 
Fryske

want dat is it snelste medium….

12:30 SDS 3 – NOK 2  g.n.t.
14:30 SDS 2 – Rood Geel 2  g.n.t.
9:00 Franeker SC C2 – SDS C1  0-5
10:30 Blauw Wit ’34 B2 – SDS B1  g.n.t.
11:00 ST Harlingen/Robur C1 – SDS C2  g.n.t.
12:15 Walde De 3 – SDS 5  g.n.t.
13:45 Terschelling A1 – SDS A1  3-4
14:30 ONT 1 – SDS 1  g.n.t
14:30 CVVO 6 – SDS 4  g.n.t.

Ek de skaadoefenwedstryd fan SDS 2 tsjin Be Quick Dokkum giet net troch.

SDS 2 giet sealfuotbaljen
SDS 2 traint fannemiddei fan 16.00-17.00 yn de seal yn Easterein. De folgende lju wurde ferwachte:
Ayanle, Sjoerd vB, Bauke, Jelte P., Gerrit, Feite, Jan-Simon, Syb, Anne, Jort, Robert, Willem, Henk en Sjoerd R.
Allegear efkes in eurie meinimme.

SDS 3 giet ek sealfuotbaljen
SDS 3 traint fannemiddei ek yn de seal. Sy traine fan 17.00-18.00. De folgende lju wurde ferwachte:
Marten, Remon, Ids, Geert, Hendrik, Jentsje, Sytse, Pytrik, Stephan, Andries, Ralph, Gerlof Jan en Gerrit.
Wa ’t net kin moat efkes ôfbelje by Bote.
Allegear ek efkes in eurie meinimme.

SDS 4 en 5 gean ek sealfuotbaljen
SDS 4 en 5 traine jûn ek yn de seal. Sy traine fan 19.00-20.00. Allegear ek efkes in eurie meinimme.

Seal frij
Fan 18.00-19.00 is de seal yn Easterein noch frij. Wa ’t(SDS 1 of 5?) hjir gebrûk fan meitsje wol mei efkes maile nei
info@vv-sds.nl of de wepmaster sûnder burd efkes belje.

SDS C1 wint eerste wedstrijd na de winterstop
Foto
We begonnen onwennig aan de wedstrijd. Je kon zien dat we een tijd niet gevoetbald hadden. Toch viel de 0-1 al snel. Jitte Kees heroverde de bal op het middenveld, gaf ‘m mooi door aan Almar en die speelde de scorende Habtamu vrij. Binnen 30 minuten stond het 0-5 en was de wedstrijd gespeeld. De massaal aanwezige (trouwe) SDS fans kregen een tweede helft voorgeschoteld waarin de eerste 10 minuten nog redelijk gecombineerd voetbal werd gespeeld, maar de laatste 25 minuten bloedde de wedstrijd dood. Eindstand 0-5, drie puntjes in de pocket.
Groet Inne

SDS A1 sit op de boat nei Skylge
Permalink voor ingesloten afbeelding