Priiswinners SDS League!

Hendrik de Jong wint SDS League!!
5 juni 2003
Geert Hiemstra skorst
5 juni 2003

De Top 10:

1. Van Grutingea FC – Hendrik de Jong €100,-

2. De Witte Tornado – Sybren Wesselius €75,-

3. November Rain – Gerrit Terpstra €50,-

4. Creativo – Mark Postma €40,-

5. FC Holland Casino – Gearard Posthumus €25
5. Net Dwaan – Ype Tiemersma €25,-
7. Jeroen Brouwer €15,-
8.
Black Rose – Willem Wijnia €10,-
9.
Omheeg – Minne Joustra €3,50
9.
 Jari Litmanen 2 – Britt Scheltema €3,50

(dizze prizen binne eksklusief de wykprizen)

Eltsenien fan herte lokwinske!!

 

De prizen wurde dizze wike noch oermakke!!