Op de fyts??

Foarbeskouwing SDS-WPB
20 oktober 2004
Sealwepperkes
20 oktober 2004

It berjocht dat WPB op de fyts nei Easterein komt is as in bom ynslein yn Snits. Wy krigen in reaksje fan in ferûntrêste supporter.

It ken niet waar wêze!

 

Met ferbijstering las ik op dy side fan SDS it furhaal fan onze jonges dy’t op de fyts naar Oosterend salle. Dat ken niet waar weze. At se nou bij ons eigen sportpark ankomme, dan ride se de auto it liefst an de kantinedeur toe. Of noch liever tot an de bar. Ik ha noch nooit één fytsen sien. Ik ken my ok niet foarstelle dat dit allemaal goed komme sal. Mensen na toe, je mutte se it fytsen earst noch leare en dan ok noch met son sware tas achterop.

Se kenne gelyk wel 14 ambulanses metride litte,  wat traumahelikopters paraat houwe en de KNVB belle dat de wedstriid deur omstannichheden niet doorgaat

Hoe krije se it yn de plasse?. Komt dat deur dy trainer Schuitemaker, dy’t earder yn één fan dy gatten yn dy buert woand hat.

Ik begryp it ok niet dat Snekers feur de fyts kieze. At wy as Snekers dan wat leuks doen wille, dan fyn ik dat we met de boat mutte. Niet dat we onze woanskippen fan de kant hale, mar met onze rubberboaten, roeiboaten, motorboaten en sylboaten kenne we dochs in hiele float útrukke late.

As in Armada farre wy dan fia de Franekerfaart fia Turns en Roodhús naar Oosterend. We komme geen kroegen teugen onderweg, dus kenne we lekker deurfare.

Ik wil se dan yn Oosterend wel us hore at se ons ankommen sien. Ik hoor se al sêgen: Must ris kike, wat in boaten, dat lykt de Zilvervloat wel.

Ik ken jim sêge, it earste puntsje is dan al binnen, want se doen it yn hun broek. En na de tiid at wy wonnen hewwe, dan gaan wy weer met de boat naar hús en singe: Hy heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot.

 

In supporter fan WPB