Oflast – ôflast

SDS League: Koprinner rint út!
13 november 2007
Wepperkes -woansdei-
13 november 2007

Wij krigen om 17.11 it folgende berjocht troch fan Andre Vink

Dinsdag 13 november kan er niet worden getraind op de velden.