Nije SDS-League!!

SDS 1 ferliest fan Blauw Wit ’34
11 augustus 2003
SDS 2 wint fan ’t earste fan Hielpen
13 augustus 2003

It is wer hast safier. Der wurdt kommend wykein alwer fuotballe yn ‘e eredivysje. Dit betekent fansels ek dat de SDS League wer hast fan start giet.

Ûnder it kopke “SDS League” kinne jimme it nije dielnimmingsformulier fine en de nije spilerslist fansels.

De nije teams moatte ynlevere wurde foar snein 14 september by Roel Sybesma yn Easterein of by Willem Wijnia yn Wommels. Je meie je nije team ek maile nei SDSLeague@vv-sds.nl.

De formulieren sitte ek by de kommende Treffer dy ’t rûn 30 augustus útkomt.